Welcome।Keshabfunction

नयाँ सामग्री

Thursday, March 9, 2023

मूल्याङ्कन प्रणाली २०७९

Thursday, March 09, 2023 0

 नयाँ पाठ्यक्रम अनसुार कक्षा १-१० को मूल्याङ्कन प्रणाली २०७९फाइलका सुविधाहरू
# कक्षा १-३ , ४-८, ९-१० साधारण, ९-१० प्राविधिक
# मार्कस्लिप
#मार्कलजेर
# ग्रेडलेजर (Term अनुसार)
# सूचना पाटीमा टाँस्ने विद्यालय सूचना
#ग्रेडवृद्धिको लेजर
# ग्रेड र अङ्को सारांश तालिका
# आन्तरिक ग्रेडसिट (प्रथम र दोस्रो त्रैमासि)
# वार्षिक ग्रेडसिट
# प्रमाण पत्र
# वर्ष र कक्षा अनुसारको ग्रेडसिट, ग्रेडलेजर लगायतका सुविधाहरू
# आइडी कार्ड, प्रवेश पत्र
# असीमित विद्यार्थीको विवरण राख्न सकिने
#  पाठ्यक्रम परिवर्तन नहुँदासम्म प्रयोग गर्न सकिने
फाइल प्राप्त गर्नको लागि

विद्यालयको नाम :
विद्यालयको पूरा ठेगाना:
विद्यालयको स्थापना वर्ष:
विद्यालयको IEMIS कोड :

सम्पर्क : ९८४७६११३८२

र मेरो इसेवा आइडी 9847611382 
अथवा 
प्रभु बैकको खाता नं.  1500157422100017
रु ३०००।(तीन हजार ) पठाएपछि फाइल प्राप्त हुन्छ।पूरा पढ्नुहोस्

Monday, November 14, 2022

कक्षा १-१० को मूल्याङ्कन प्रणाली २०७९

Monday, November 14, 2022 0
नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको मूल्याङ्कन प्रणाली
कक्षा १-१० (परीक्षणको लागि)
 सम्पर्क : 9847611382
पासवर्डको लागि सम्पर्क गर्नुहोला । 
सल्लाह र सुझावको अपेक्षा
 
#यसका विशेषताहरू

१. त्रैमासिक अनुसार नतिजा निकाल्न मिल्ने (अङ्‍काकन र अक्षराङ्कन)
२. ग्रेडसिट (व्यक्तिगत , सबै र त्रैमासिक )
३. ग्रेडसिटलाई PDF मा रुपान्तर हुने
४. विद्यालयको लेटर प्याडमा सूचना निकाल्न मिल्ने
५. ग्रेडवृद्धिको लेजर पनि निकाल्न सकिने
६. विद्यालयले दिने प्रमाण पत्र पनि दिन सकिने
७. ID Card र प्रवेश पत्रको पनि व्यवस्था भएको
८. मार्क स्लिपको पनि व्यवस्था भएको
९. दश वर्षसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने

परीक्षणको लागि डाउनलोड लिङ्क 
Contact : 9847611382


पूरा पढ्नुहोस्
m.me/100775908870143