Welcome।Keshabfunction

नयाँ सामग्री

Thursday, May 19, 2022

कक्षा ४ को गणितको पाठ्यपुस्तक

कक्षा ७ को विज्ञान (परीक्षणको लागि)

Wednesday, May 18, 2022

कक्षा ४, ७, ९ को नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको पाठ्यपुस्तक

Wednesday, May 18, 2022 0

 कक्षा ४ को नेपाली, कक्षा ७ को नेपाली , अङ्रग्रेजी कक्षा ९ को नेपाली र अङ्ग्रेजी

नयाँ पाठ्यक्रम  अनुसार २०७७  नेपाली कक्षा ४ परीक्षणको लागि


अङ्ग्रेजी कक्षा ९ परीक्षणको लागि नेपाली कक्षा ७ परीक्षणको लागि 
नेपाली कक्षा ९ परीक्षणको लागिClass 7 English Book (Piloting - 2079

Source: Curriculum Development Center
पूरा पढ्नुहोस्

Tuesday, May 17, 2022

भर्ना खुल्यो ! भर्ना खुल्यो !! भर्ना खुल्यो !!!

Tuesday, May 17, 2022 0

 भर्ना खुल्यो ! भर्ना खुल्यो !! भर्ना खुल्यो !!!

मंगला माध्यमिक विद्यालयमा बालशिक्षादेखि कक्षा ९ सम्म नयाँ भर्ना खुल्यो । समयमै भर्ना गराई आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहोला । Admission form Links Click below 

पूरा पढ्नुहोस्
m.me/100775908870143