Welcome।Keshabfunction

नयाँ सामग्री

Thursday, August 4, 2022

मंगला माविमा २०७९ को लागि कक्षा ११ मा नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना

Thursday, August 04, 2022 0

 यस मंगला माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०७९ को लागि साधारण धार र प्राविधिक धार (कृषि विज्ञान) कक्षा ११ मा नयाँ भर्ना खुल्यो । समयैमा भर्ना भई आफ्नो सिट सीमित गर्नुहोस् । 

अनलाइन भर्नाको लागि लिङ्क :

 https://forms.gle/Vjn9i26XgUyqN8fa8पूरा पढ्नुहोस्

Thursday, May 26, 2022

कक्षा ४, ७, ९ को पाठ्यपुस्तकहरू (२०७९)

Thursday, May 26, 2022 0

 


कक्षा ४ को पाठ्यपुस्तक

Nepali    English   Math    Science    Social   Health 


कक्षा ७ को पाठ्यपुस्तक २०७९

Nepali    English  Math    Science   Social   Health


कक्षा ९ साधारण तर्फको पाठ्यपुस्तक २०७९

Nepali    English   Math     Science   Social   


कक्षा ९ र १० को प्राविधिक धारतर्फ २०७८ को पाठ्यक्रम

डाउनलोड


                                                                          

पूरा पढ्नुहोस्

Thursday, May 19, 2022

m.me/100775908870143