Welcome।Keshabfunction

नयाँ सामग्री

Saturday, September 16, 2023

दिवा खाजाको रिपोर्ट बनाउने फाइल

Saturday, September 16, 2023 3

दिवा खाजाको रिपोर्ट बनाउने एक्सेल फाइल 

(परीक्षणको लागि ५ दिनसम्म मात्र) 

( सकारात्मक सुझाव पनि दिनुहोला )

केही  समयपछि Full Version सहितको फाइल आउनेछ । 

फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्
रिपोर्ट बनाउने फारामविद्यालयको खुलेको दिन राख्ने 


विद्यार्थीको खाजा खाएका विद्यार्थीहरूको दिन राख्ने फाराममासिक तथा त्रैमासिक/आवश्यकता अनुसारको रिपोर्ट बनाएको

विद्यालयले पालिकालाई बुझाउने पत्र


पूरा पढ्नुहोस्

Wednesday, May 24, 2023

अनलाइन कर तिर्ने तरिका (प्रक्रिया)

m.me/100775908870143