कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम (२०७७) - Welcome।Keshabfunction

नयाँ सामग्री

Tuesday, May 11, 2021

कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम (२०७७)

 पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरले शैक्षिक सत्र २०७७ बाट लागू हुने गरी तयार गरिएको

माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०७७

कक्षा ११-१२

अनिवार्य विषयको पाठ्यक्रम (डाउनलोड) ऐच्छिक समूह (भाग २)    (डाउनलोड)
ऐच्छिक समूह (भाग ३)    (डाउनलोड)ऐच्छिक समूह (भाग ४)    (डाउनलोड)

ऐच्छिक समूह (भाग ५)    (डाउनलोड)
No comments:

Post a Comment

m.me/100775908870143