भर्ना खुल्यो ! भर्ना खुल्यो !! भर्ना खुल्यो !!! - Welcome।Keshabfunction

नयाँ सामग्री

Tuesday, May 17, 2022

भर्ना खुल्यो ! भर्ना खुल्यो !! भर्ना खुल्यो !!!

 भर्ना खुल्यो ! भर्ना खुल्यो !! भर्ना खुल्यो !!!

मंगला माध्यमिक विद्यालयमा बालशिक्षादेखि कक्षा ९ सम्म नयाँ भर्ना खुल्यो । समयमै भर्ना गराई आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहोला । Admission form Links Click below 

No comments:

Post a Comment

m.me/100775908870143