कक्षा ९ र १० को प्राविधिक धारतर्फको रिजल्ट शिट Excel File - Welcome।Keshabfunction

नयाँ सामग्री

Tuesday, December 1, 2020

कक्षा ९ र १० को प्राविधिक धारतर्फको रिजल्ट शिट Excel File

कक्षा ९ र १० को प्राविधिक धारतर्फको रिजल्ट शिट Excel File 

३० को परीक्षणको लागि (सल्लाह र सुझावको अपेक्षा)

यसका विशेषताहरू

१. प्रयोग विधि

२. वर्ष र कक्षा अनुसार मार्क लेजर र ग्रेड लेजर प्रिन्ट गर्न सकिने,

३. लब्धाङ्क-पत्र, ग्रेडसिटलाई वर्ष, कक्षा, र रोल नं. अनुसार हेर्न सकिने,

४. प्रवेश-पत्र, विद्यालयले दिन प्रमाण-पत्रको सुविधा

५. नम्बर सङ्कलन र सिकाइ उपलब्धि समेत भएको, 

सल्लाह र सुझाव अनुसार सुविधाहरू थप्‍न सकिने,  ....4 comments:

m.me/100775908870143