मिति, अङ्कलाई अक्षरमा, preeti to unicode परिवर्तन (AD To BS, Bs To AD) - Welcome।Keshabfunction

नयाँ सामग्री

Thursday, November 12, 2020

मिति, अङ्कलाई अक्षरमा, preeti to unicode परिवर्तन (AD To BS, Bs To AD)

मिति परिवर्तन, अङ्कलाई अक्षरमा, प्रीतिबाट युनिकोडमा परिवर्तन, ग्रेड र ग्रेड प्वाइन्ट परिवर्तन

यहाँ क्लिक गरी एक्सेलमा एडइन्स गरी मिति परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।   Download

प्रयोग गर्ने तरिका विस्तृतमा :

No comments:

Post a Comment

m.me/100775908870143