NEB को कार्यविधि २०७७ अनुसार कक्षा ११ को ग्रेडसिट बनाउने फर्म्याट FREE - Welcome।Keshabfunction

नयाँ सामग्री

Wednesday, November 11, 2020

NEB को कार्यविधि २०७७ अनुसार कक्षा ११ को ग्रेडसिट बनाउने फर्म्याट FREE

NEB को कार्यविधिअनुसार कक्षा ११ को ग्रेडसिट बनाउने फर्म्याट       

                                                            (Download)

(यसमा साधारण तर्फको मात्र ग्रेडवृद्धिको ग्रेडसिट  उपलब्ध छ ।)


कक्षा ११ को मूल्याङ्कन प्रणाली प्रयोग गर्ने तरिका 

विस्तृत जानकारीको लागि Messenger मार्फत गर्नुहोला। 

https://www.facebook.com/babiyachaur

9 comments:

m.me/100775908870143