विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७ - Welcome।Keshabfunction

नयाँ सामग्री

Sunday, November 15, 2020

विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७

 शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा सार्वजनिक गरेको छ ।

यसलाई यहाँबाट हेर्न र डाउनलोड गर्न सक्नुहुने छ ।
No comments:

Post a Comment

m.me/100775908870143