नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको मूल्याङ्कन फाइल (कक्षा १-१०) प्रयोग गर्ने तरिका - Welcome।Keshabfunction

नयाँ सामग्री

Tuesday, March 19, 2024

नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको मूल्याङ्कन फाइल (कक्षा १-१०) प्रयोग गर्ने तरिका

नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको मूल्याङ्कन फाइल (कक्षा १-१०)  प्रयोग गर्ने तरिकाएक्सेल फाइल आवश्यक भए  तलको आइकनमा  क्लिक गरी आएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । 

No comments:

Post a Comment

m.me/100775908870143